پخش زنده کنفرانس از لایو اینیستاگرام


به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی میرساند برنامه کنفرانس به صورت زنده از صفحه اینیستاگرام این کنفرانس  به آی دی زیر قابل مشاهده است.

  @aem2017.ir