دکتر رسول برادران حسن زاده به جمع سخنرانان کلیدی کنفرانس پیوست.


دکتر رسول برادران حسن زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به جمع سخنرانان کلیدی کنفرانس پیوست. ایشان نخستین فارغ التحصیل دکتری رشته حسابداری در شمالغرب کشور بوده و استاد مدعو پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران و واحد بین المللی کیش بوده و تالیف 60 عنوان مقاله در نشریات علمی، پژوهشی و تخصصی را در پرونده فعالیت های خود دارد.