کارگاه هزینه یابی بر مبنای فعالیت ‌و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بخش عمومی


کارگاه هزینه یابی بر مبنای فعالیت ‌و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بخش عمومی

مدرس: دکتر مهدی زینالی

سرفصل ها
مستند سازی فرآیند ها و گردش کار ها بر اساس دستورالعمل مستند سازی فرآیند ها سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۳
محاسبه بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت بر اساس ماده ۱۶ قانون خدماتی کشور
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر اساس ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه و برنامه ششم توسعه

 

کارگاه هزینه یابی بر مبنای فعالیت ‌و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بخش عمومی به صورت پنل جداگانه، روز برگزاری کنفرانس برگزار خواهد شد. لازم بذکر است ثبت نام این کارگاه تخصصی به صورت جداگانه  و ظرفیت ثبت نام 70 نفر می باشد. هزینه ثبت نام برای هر شرکت کننده 800.000 ریال می باشد و این خدمات برای افرادی که به صورت حضوری در کنفرانس ثبت نام کرده اند فعال می باشد.

گواهینامه کارگاه هزینه یابی بر مبنای فعالیت ‌و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بخش عمومی به صورت جداگانه صادر و به عنوان دوره آموزشی 6 ساعته می باشد.