کارگاه آموزشی نظام حسابداری( تعهدی) در بخش عمومی


کارگاه آموزشی نظام حسابداری( تعهدی) در بخش عمومی

مدرس : دکتر مهدی حیدری

برنامه ها:
1)  بحث و بررسی استانداردهای حسابداری بخش عمومی  و دستورالعمل های ابلاغی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی
2 ) بررسی مسایل و مباحث خاص اجرایی نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی
3 ) مباحث گزارشگری و تدوین صورتهای مالی و فرم های عملکرد بودجه ای در بخش عمومی

 

کارگاه تخصصی حسابداری تعهدی به صورت پنل جداگانه، روز برگزاری کنفرانس برگزار خواهد شد. لازم بذکر است ثبت نام این کارگاه تخصصی به صورت جداگانه  و ظرفیت ثبت نام 70 نفر می باشد. هزینه ثبت نام برای هر شرکت کننده 800.000 ریال می باشد و این خدمات برای افرادی که به صورت حضوری در کنفرانس ثبت نام کرده اند فعال می باشد.

گواهینامه کارگاه تخصصی حسابداری تعهدی به صورت جداگانه صادر و به عنوان دوره آموزشی 6 ساعته می باشد.