موسسه آموزش عالی علم و فناوری شمس


موسسه آموزش عالی علم و فناوری شمس  برگزار کننده اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی می باشد این کنفرانس با همکاری جمعی از دانشگاه های مطرح کشور به صورت سالانه برگزار خواهد گردید و مکان اولین کنفرانس تبریز در تالار وحدت دانشگاه تبریز می باشد.