آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات


 با استعانت از خداوند متعال و با همت اساتید ، پژوهشگران و صاحبنظران کشور، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی با هدف آشنایی با تحولات نوین در حسابداری، مدیریت و اقتصاد شروع به فعالیت نمود.اين کنفرانس  فرصتي براي گردهمايي صاحبنظران، متخصصان وانديشمندان در حوزه حسابداری، مدیریت و اقتصاد است. برگزاري اين کنفرانس امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه ها و مراكز تخصصي کشور و جهان در زمينه مفاهيم مشترك و مرتبط با محورهاي کنفرانس را فراهم می سازد.

بر اين اساس، دانشگاه علم و فن آوری شمس  با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي و تحقيقاتي دعوت مي نماید. با شرکت در برنامه های متنوع اين کنفرانس در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده و با ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.