برنامه های کنفرانس

در  اولین کنفرانس ملی سالانه نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی به عنوان تخصصی ترین و منظم ترین گردهمایی سالانه علمی ، پژوهشی  و اجرایی حوزه حسابداری، اقتصاد و مدیریت در کشور ایران و دانشگاه تبریز، برنامه های متعددی در راستای تحقق اهداف کنفرانس در نظر گرفته شده است. تمامی سعی بی شائبه شورایعالی، سیاست گذاران و مجریان این کنفرانس بر آن است که شرکت کنندگان نهایت استفاده را از تک تک دقایق ارزشمندشان برده باشند. نه تنها بهره برداری بهینه از زمان برگزاری کنفرانس ، بلکه ارتباط موثر بعد از برگزاری کنفرانس به منظور ادامه این حرکت مهم ملی و پیاده سازی نتایج کاربردی برگزاری کنفرانس ، از اهداف برگزاری این کنفرانس می باشد.  

در زیر تعدادی از برنامه های مدون کنفرانس اعلام می گردد:

- شرکت بیش از 3500 نفراز فعالین بخش حسابداری، مدیریت و اقتصاد کشور شامل دانشگاهيان، صاحب نظران، سياستگزاران و مديران، دانشجویان ، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند و متخصصان

- سخنراني صاحب نظران و اساتيد برجسته داخلی و خارجی و برگزاری پانل های تخصصی

- تبیین نقشه جامع راه در زمینه توسعه پایدار

- سخنرانی های کليدی و نشست های علمی

- ارائه مقالات پذیرفته شده (شفاهی و پوستر)

- حضور و سخنرانی مقامات عالی رتبه کشوری به عنوان حامیان این گردهمایی

- نمايشگاه تخصصی جانبی برای معرفی شرکت ها و کسب و کارهای مرتبط و معرفی محصولات و خدمات

- کارگاه های آموزشی تخصصی

- دعوت رسمی از تمام مدیران عامل سازمان های دولتی مرتبط و بخش خصوصی

- برگزاري ميزگردهاي علمي- تخصصي جهت بررسي چالش ها و فرصت هاي مرتبط با محورهای کنگره